Onsdagsgolf: Tredje siste runde i onsdagsserien


Når en vente ei heil uke med å skriv referat, så må ein ha bedre husk...

Det einast som sitt klart i minnet er gullhåret som ga CTP'n på hull 3 til Ove.
For det er med nød og neppe det er plass til en disk mellom de to rongnebærtrærne på venstresida. Og i tillegg så traff disken ei grein før den gikk mellom trær'ne🙈🍀🥏🎯

Åpen anstalt:
  🥇 Ove (-9)
  🥈 Asle (-4)
  🥉 Erling (par)

Dame:
  🥇 Ingrid (+27)