Innkalling til årsmøte KIL Friidrett 2023


Styret innkaller herved til årsmøte i KIL Friidrett.

Onsdag 01. mars 2023 kl. 18:00
Sted:

Klubbhuset i Ånesøyan

Årsmøtet avholdes onsdag 1.mars 2023 kl 18 på møterommet i Ånesøyan.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 23.februar til kfriidrett@gmail.com.

Sakliste:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
  • Årsmelding 2022
  • Regnskap 2022
  • Budsjett 2023
  • Valg
  • Innkomne saker

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Vedlegg

Aktiviteter