Dugnader


Bli med og hjelp oss med å lage fine stier!

Sammen er vi sterke, og med mange med på laget så kan vi gjøre utrolig mye!

Vi gjør veldig mye forskjellig, som for eksempel:

  • merke stier med maling, varder og stolper
  • lager og setter opp skilt
  • legger steinheller
  • bygger trapper
  • rydder skog og vegetasjon
  • bygger broer
  • klopper
  • kjører ut materialer med snøscooter og traktor
  • gruslegger enkelte stier

Vi opplever dette som veldig meningsfylt, samtidig som det er sosialt og gøy, og det blir alltid kjempefint til slutt.

Med flere deltakere kan vi gjøre enda mer. Interessert i å bli med og bidra litt?

Kontakt: Marita Stallvik, mobil 477 59 431