Friidrett: Innkalling til årsmøte KIL Friidrett 2024


Styret innkaller herved til årsmøte i KIL Friidrett.

Årsmøtet avholdes onsdag 6.mars 2024 kl 18 på møterommet i Ånesøyan.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 23.februar til kfriidrett@gmail.com.

Sakliste:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
  • Årsmelding 2023
  • Regnskap 2023
  • Budsjett 2024
  • Valg
  • Innkomne saker

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret