Statutter og æresbevisninger

Avdelingsstyrene eller andre fremmer forslag innen 15.12 det aktuelle året. Hovedstyret kjører tildeling av hedersbevisninger som egen sak på nyåret og fatter vedtak om evt. verdige mottakere. Alle avdelingene bør ha dette opp som sak hvert år.

Deles ut på lagets årsmøte eller ved en annen egnet og høytidelig anledning. 
Fortjenestemedalje: 
Tildeles medlemmer av idrettslaget som:
·         har vist stort engasjement i idrettslaget over minimum 15 år
·         eller har utført dugnadsarbeid som har vært særlig nyttig for idrettslaget
·         Engasjementet kan ikke være lønnet
·         Avdelingsstyrene, hovedstyret eller andre fremmer forslag om aktuelle personer med begrunnelse og vedkommendes fartstid og verv
Det enkelte særforbund under Norges idrettsforbund bør også kontaktes i slike tilfeller, da de ofte har hedersbevisninger for lang og tro tjeneste.
 
Hva: Innrammet diplom/hedersbevisning for lang og tro tjeneste.
Prestasjonspokal:
·         Deles ut til en aktiv utøver, trener/lagleder eller tillitsvalgt som har gjort en spesiell god innsats i løpet av året
·         Denne må ikke deles ut hvert år
·         Må være medlem av KIL 
 
Hva: Krystallvase med klubbemblem og inngravering av navn, år og prestasjonspokal
Æresmedlemskap
·         Aktive utøvere med spesielle bravader og/eller tillitsvalgte som har gjort en spesiell god, nyttig og lang tjeneste for idrettslaget
·         Vedkommende bør ha gjort bygda og laget kjent på en meget fordelaktig måte
·         Æresmedlemskap i laget skal henge meget høyt. 
 
Hva: Innrammet diplom/æresmedlemskap. Gratis medlemskap livet ut.