Artig familiedag

En artig dag i Ånesøyan

Vi samler aktivitet fra hele laget, og inviterer andre lag/foreninger til å stille med sin aktivitet. Vanligvis en dag i september. Noe for hele familien.

>> referat fra 2015