Innkalling til årsmøte KIL Friidrett 2023


Styret innkaller herved til årsmøte i KIL Friidrett.

Onsdag 01. mars 2023 kl. 18:00
Sted:

Klubbhuset i Ånesøyan

Årsmøtet avholdes onsdag 1.mars 2023 kl 18 på møterommet i Ånesøyan.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 23.februar til kfriidrett@gmail.com.

Sakliste:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
  • Årsmelding 2022
  • Regnskap 2022
  • Budsjett 2023
  • Valg
  • Innkomne saker

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Vedlegg

Aktiviteter

Friidrettsskole for de yngste — Stevne

Mandag 12.06.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 13.06.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 20.06.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 27.06.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 04.07.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 11.07.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 18.07.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 25.07.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 01.08.2023

Turntrening våren 2023

Tirsdag 08.08.2023