Ski: Klakkrennet avlyses

Dette pga snøvær og utfordringer med løypetraseen.