Styret

Siv Sødal Leder
Katharina Bjørkøy Nestleder
Håvard Merkesnes Kasserer
Trude Kalland Sekretær
Ove Grøtan Styremedlem
Steinar Berdal Styremedlem
Gjertrud Aunli Styremedlem

Dokumenter

Styret