Oppgaver for sekretariat


HVA GJØR SPEAKER?

○  I samarbeid med sekretariat

          ○  Sett ut 2 bord med 3 stoler til speaker, tidtaker og ansvarlig for tavle

          ○  Sett ut 2 stoler til dommere i område sekretariat

          ○  Sett ut 7 stoler på hver side av sekretariat for hjemmelag og bortelag

         ○  Heng opp arenareklame før kamp og rigg ned etter kamp

○  Rigg opp lydanlegg

          ○   Lydanlegget ligger lagret i lageret inne ved sekretariatet

          ○   Husk å sjekke at lysbryteren merket med "Stereo" er på

          ○   Det ligger en iPod med ferdige spillelister på Spotify i mappen

○  Når alle spillere står oppstilt etter innmarsj, leser du opp navnene på hver spiller og de trer frem

          ○  Bortelaget først og hjemmelaget til slutt. Husk også trenere og dommere

○  Les opp sponsorene etter presentasjon av lag, trenere og dommere

○  Under kamp opplyser speaker om målscorere ved hvert mål

         ○  Husk også å legge merke til gode målvaktspresentasjoner

○  Etter kampen hjelper speaker til med den generelle nedriggingen


HVA GJØR SEKRETARIAT?

○  I samarbeid med speaker

          ○ Sett ut 2 bord med3 stoler til speaker, tidtaker og ansvarlig for tavle

         ○ Sett ut 2 stoler til dommere i område sekretariat

         ○ Sett ut 7 stoler på hver side av sekretariat for hjemmelag og bortelag

          ○ Heng opp arenareklame før kamp og rigg ned etter kamp

○  Rigg opp styreenheten for resultattavle og tester denne

         ○  Styreenheten ligger lagret i lageret inne ved sekretariatet

          ○  Velg riktig kampinnstillinger (4 valg ut i fra lengde på omganger)

○  Rigg opp iPad for føring i "LIVE".

          ○  Sjekk med både hjemmelag og bortelag om at det er korrekt lag som ligger inne (lagene er ansvarlig her)

          ○  Eksporter kamp til "LIVE-registrering" for å gjøre klar til registrering av kamphendelser

○  En i sekretariatet passer resultattavla, mens den andre passer "LIVE"-registrering(iPad)

○  Den som passer tavla må følge opp start/stopp av klokka

          ○  Husk å stoppe klokka ved time-out og trykk "Time-out" knappen slik at nedtelling starter

          ○  Stopp tiden når dommer viser tegn for å stoppe klokka.

          ○   Ved 2-minutter , trykk på "Straff" slik at nedtelling går automatisk

         ○  Klokka startes igjen når dommer gir tegn for det

○  Den som fører "LIVE"-registrering passer på 

         ○  Registrere riktig målscorer (tom J/G 12 er det bare mål og ikke målscorer)

          ○  Registrere hvem som får gult/rødt/blått kort

         ○  Registrere hvem som får utvisning

         ○  Registrere time-out

          ○  Etter endt 1.omgang, trykk "avslutt omgang" forå gjøre klar 2.omgangen

○  ETTER KAMPSLUTT

          ○  Trykk på "avslutt omgang og kamp"

          ○  Dommere må signere på kamprapporten digitalt med sin PIN-kode før kampen fullføres.

         ○  Dommere legger inn dommerregningen sin digitalt i etterkant. Dommer ordner dette selv.

         ○  Generell nedrigging av utstyr, arenareklame, bord og stoler