Årsmøte KIL Håndball


ÅRSMØTE KIL HÅNDBALL

Mandag 14. februar 2022 kl. 18:00 - 19:30
Sted:

Hemnehallen

ÅRSMØTEÅrsmøte mandag 14. februar 2022 klokken 18.00 i Hemnehallen


Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding 2021
  4. Regnskap 2021
  5. Budsjett 2022
  6. Valg
  7. Innkomne saker


Saker til behandling meldes til styret så snart som mulig og senest 1.februar 2022.
 E-post: kyrkhandball@gmail.comVel møtt!


Styret

Vedlegg

Aktiviteter