Svømming: Avslutning


Siste uke for aktivitet i svømmeavdelingen er uke 21. God sommer til alle.