Andre aktiviteter

    

Mandager    
  Babysvøm ( 0-2 år)  kl. 17.00-18.00
  Babysvøm (2-4 år)  kl. 18.00-19.00
  TTF/pensjonist  kl. 19.00-20.00
Tirsdager Damesvøm  kl. 19.15-20.15
  Herresvøm   kl. 20.15-21.15